2008

 • Güneş enerjisi odaklı "Yeşil Enerji" ile ilgili pazar araştırması.

2009

 • SEG Bulgaristan'da kuruldu.

2010

 • Proje geliştirme çalışmaları ve Bulgaristan’daki ilk satın almalar başladı.

2011

 • Ocak ayında ilk FV parkı yatırımının yapılması ve ilk güneş enerjisi santralinin Nisan ayında Bulgaristan’da devreye alınması.

2012

 • Haziran ayında toplamda 30 MW kapasiteli, 12 güneş santralinin Bulgaristan’da devreye alınması.
 • Temmuz ayında SEG’ın Yunanistan ofisinin Thessaloniki’de açılması.
 • Ağustos ayında SEG’ın Romanya ofisinin Bükreş’te açılması.
 • Aralık - 2013 Ocak, SEG toplam kapasitesi 5.6 MWp olan 57 tane ufak çaplı enerji santralini 6 farklı Yunan adasında kurulumunu yaptı.

2013

 • Romanya’da 10 MWp’lık santralini kurdu.
 • Ekim ayı itibariyle SEG, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Teknokent’ine kabul edildi ve mühendistik çalışmalarını ve araştırmalarını İTÜ Teknopark bünyesinde sürdürüyor.

2014

 • Türkiye’deki ilk 1.1 MWp’lık enerji santralinin kurulması.

2015

 • Ocak itibariyle Türkiye’de 15 MWp’lık projesi onaylandı.
 • Türkiye'nin ilk CIS santrali devreye alındı.
 • 10 MW üzerinde kapasiteye sahip güneş enerjisi elektrik dağıtım şebekesi başarıyla tamamlanıp devreye alındı.
 • 30 MW üzerinde teknik proje gerçekleştirildi.